رنگ ها

رنگ ها رنگدانه ، هر یک از گروه های ترکیباتی که به شدت رنگ هستند و برای رنگ آمیزی مواد دیگر استفاده می شوند. رنگدانه ها نامحلول هستند بلکه به عنوان ذرات جامد ریز مخلوط شده با یک مایع استفاده می شوند . به طور کلی ، همان رنگدانه ها در رنگ های روغنی و […]

زمان برای خشک شدن رزین چه قدر است؟

زمان برای خشک شدن رزین چقدر است؟ زمان برای خشک شدن رزین به دمای اتاق و نوع رزین مورد استفاده بستگی دارد. رزین اپوکسی بعد از گذشت چند ساعت تا یک روز، به صورت سطحی خشک میشود. زمان برای خشک شدن رزین به طور کامل هفت روز طول می کشد تا رزین اپوکسی به نهایت […]

مبانی اولیه کار با رزین

مبانی اولیه کار با رزین رزین چیست؟ کار با رزین های اپوکسی یک سیستم دو جزئی است که از کار با رزین و سخت کننده تشکیل شده است. با مخلوط کردن دو جزء ، یک واکنش شیمیایی صورت می گیرد به طوری که رزین مایع به تدریج به یک پلاستیک جامد سفت می شود. نتیجه، یک […]

رزین چیست؟

رزین چیست؟
رزین های اپوکسی خانواده ای از مواد مونوملی یا الیگومریک هستند که می توانند در ادامه با یکدیگر واکنش نشان دهند

کاربردهای رزین های اپوکسی چیست؟

کاربردهای رزین های اپوکسی چیست؟ کاربردهای رزین های اپوکسی طیف وسیعی از کاربردها را پیدا کرده اند ، عمدتا به دلیل انتخاب مناسب رزین ، اصلاح کننده ها و ماده اتصال دهنده متقاطع ، به خواص رزین اپوکسی درمان شده برای دستیابی به ویژگی های خاص عملکرد مناسب می باشد. این تطبیق پذیری عامل مهمی […]

بستن
مقایسه